Informacje o projekcie

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania regorafenibu
u pacjentów z opornymi na leczenie pierwotnymi nowotworami kości (REGBONE)
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/01/00019.
Research Project number 2021/ABM/01/00019, financed by the Medical Research Agency, Poland from state budget funds.

Zespół

Projekt jest prowadzony w Instytucie Matki i Dziecka (IMID) oraz w Narodowym Instytucie Onkologii - Państwowym Instytucie Badawczym (NIO-PIB).
Zarówno Klinika Onkologii IMID jak i Klinika NIO-PIB od lat są ośrodkami referencyjnymi i koordynującymi leczenie pierwotnych, złośliwych guzów kości u dzieci i młodzieży w Polsce.

Więcej o Zespole: TUTAJ

Skontaktuj się z nami