Projekty prowadzone w IMID

Projekt Butterfly

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania naksytamabu u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga (BUTTERFLY)

 

Projekt POLHISTIO

Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych - pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne POLHISTIO .


#pokazserce

(P)OKAŻ SERCE to kampania społeczna organizowana przez Klinikę Onkologii i Chirurgii Onkologicznej dla Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej nowotworów dziecięcych i ich wczesnej wykrywalności.
                                               www.pokazserce.pl