Zgoda URPL na rozpoczęcie badania

Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozytywną decyzję na przeprowadzenie niekomercyjnego badania klinicznego o nazwie:  Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania regorafenibu u pacjentów z opornymi na leczenie pierwotnymi nowotworami kości (REGBONE). 
To kolejny duży krok milowy dla poprawy stanu zdrowia pacjentów z opornymi i nawracającymi mięsakami kości. Kolejnym etapem jest inicjacja ośrodka, a o szczegółach już niebawem. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco strony internetowej projektu. 

Regbonejpeg