Wniosek o wydanie pozwolenia

Informujemy, że wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badania klinicznego REGBONE, został złożony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Data włączenia pierwszego pacjenta do badania klinicznego zostanie podana po uzyskaniu decyzji o akceptacji.
info2png