Witamy na stronie projektu!

regbone_180png

Witamy na stronie projektu finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach konkursów na realizację projektów badawczo-naukowych dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych: "Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania regorafenibu u pacjentów z opornymi na leczenie pierwotnymi nowotworami kości (REGBONE)".

Projekt będzie prowadzony w Instytucie Matki i Dziecka (IMID) oraz w Narodowym Instytucie Onkologii - Państwowym Instytucie Badawczym (NIO-PIB) jako konsorcjantem.

Ma objąć swoim zasięgiem całą populację dzieci, młodzieży i młodych dorosłych od 2 rż do ukończenia 21 rż. z progresją na leczeniu pierwszej linii lub wznową mięsaka Ewinga lub mięsaka kościopochodnego (osteosarcoma).

Projekt przewiduje również współpracę z organizacją pacjencką – Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki SARCOMA jako trzecim konsorcjantem. Planowana jest także współpraca z podwykonawcami w ramach naukowej części badania, a zwłaszcza z jednostką z potencjałem odnoszącym się do badań z zakresu hodowli komórkowych i tkankowych oraz biologii molekularnej, oraz z jednostką specjalizującą się w badaniach równoważności i dostępności biologicznej produktów leczniczych.