Spotkanie Polskiej Grupy Mięsakowej

18 maja odbyło się kolejne spotkanie Polskiej Grupy Mięsakowej. Jest to sekcja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, która powstała z przekształcenia Polskiego Rejestru Guzów Kości.

Wśród poruszanych tematów tematów: rearanżacje NTRK, badania kliniczne ABM w mięsakach, rekonstrukcje guzów kości, program mentoringowy.

Spotkanie odbyło się w ramach XXIX Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, przewodniczył mu prof. Piotr Rutkowski.

Hanna Koseła-Paterczyk oraz Paweł Sobczuk omówili program mentoringowy dla młodych onkologów, którzy zainteresowani są leczeniem mięsaków. Założeniem programu jest możliwość udziału w cyklicznych wirtualnych  spotkaniach mięsakowego zespołu wielodyscyplinarnego oraz staż w ośrodku referencyjnym. Partnerem programu jest Stowarzyszenie Sarcoma.

Kolejno prof. Rutkowski opowiedziało o znaczeniu klinicznym rearanżacji NTRK w guzach litych na przykładzie mięsaków tkanek miękkich i potencjalnych celach terapeutycznych.

W związku z realizacją w NIO i IMID niekomercyjnych badań klinicznych finansowanych ze środków Agencji Badań Medycznych zaprezentowano kluczowe projekty w mięsakach.

W zastępstwie prof. Raciborskiej, Katarzyna Maleszewska – koordynator badania REGBONE - przedstawiła po krótce założenia i wytyczne ww. projektu oraz pierwsze przeanalizowane dane. Badanie REGBONE skierowane jest do pacjentów leczonych z powodu osteosarcoma (kostniakomięsaka) oraz mięsaka Ewinga. Dodatkowo opowiedziała o obecnym stanie prac nad projektem Butterfly, który rozpocznie się niebawem w Klinice Onkologii IMiD i dotyczy podawania naksytamabu u dzieci i młodzieży w mięsaku Ewinga.

Dr Katarzyna Kozak opowiedziała o badaniu EFTISARC-NEO, ANNA-SARC. Są one skierowane do pacjentów dorosłych z mięsakami tkanek miękkich. Warto zaznaczyć, że badanie REGBONE zostało otwarte także w Klinice NIO dla pacjentów dorosłych do 21 roku życia. Powyższe badania w NIO są już po aktywacji ośrodka i aktywnie rekrutują.

Ostatnie wystąpienie dr Bartosza Pachuty dotyczyło współczesnych technik rekonstrukcyjnych. Endoprotezy poresekcyjne versus przeszczepy unaczynione. Analiza powstała we współpracy z prof. dr hab. n. med. Łukaszem Krakowczykiem i dotyczyła 21 operacji rekonstrukcyjnych z użyciem autografów unaczynionych – u pacjentów w wieku 7-28 lat.

Oprócz specjalistów medycznych głos w dyskusji zabrali również przedstawiciele organizacji pacjenckich: Piotr Fonrobert (Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST) oraz Kamil Dolecki (Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma). Panowie omówili po krótce realizowane przez nich projekty oraz sposoby wspierania pacjentów chorych na mięsaki.

Prezes Dolecki wraz z prof. Rutkowskim serdecznie zaprosili na kolejny Onkobieg 10 września, który niezmiennie jest okazją do edukacji i integracji środowiska medycznego oraz pacjentów ich rodzin i przyjaciół.


Źródło: www.sarcoma.pl