Spotkanie Polskiej Grupy Mięsakowej

W dniu 1 września w ramach XXXIX Konferencji naukowo-szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej odbyło się spotkanie Polskiej Grupy Mięsakowej, a wśród tematów zostały poruszone:

- diagnostyka genetyczna,

- GIST,

- badania kliniczne w mięsakach

- program mentoringowy dla młodych onkologów

- rozmowy nad najnowszymi publikacjami i projektami

 

Prof. Anna Raciborska przedstawiła realizowane w IMiD projekty dot. leczenia mięsaków, które są finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych: Regbone oraz Butterfly.


Ponadto Prezes Stowarzyszenia Sarcoma omówił najważniejsze projekty obecnie realizowane dla pacjentów w ramach działalności statutowej, a także mówił m.in. o roli Stowarzyszenia w projekcie REGBONE.

 

polska-grupa-misakijpgBad kliniczne ABM w misakach 1092022pngmisakpngosteosarcomapng