Spotkanie PGM

16 maja odbyło się kolejne spotkanie Polskiej Grupy Mięsakowej, która działa w ramach sekcji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. A od 16 do 18 maja odbywa się właśnie XXX Zjazd PTChO - Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej.

Wśród tematów poruszone zostały zagadnienia badań klinicznych w mięsakach oraz bezpieczeństwo leczenia przedoperacyjnego. Prof. Piotr Rutkowski przedstawił badania realizowane dla mięsaków w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie.
Dr Anna Zelwiańska w imieniu naszego ośrodka zaprezentowała wstępne wyniki badań nad mięsakami prowadzonymi w IMiD finansowanymi ze środków Agencji Badań Medycznych (REGBONE i BATTERFLY) oraz przyszłe komercyjne i niekomercyjne badania planowane do rozpoczęcia u dzieci.


Polska Grupa Misakowajpg
Kolejno prof. Anna Czarnecka zaprezentowała ciekawe wyniki leczenia przedoperacyjnego mięsaków, u których możliwości resekcji były dyskusyjne, wątpliwe i niepewne (badanie pt. UNRESARC).
Kolejno prof. Piotr Rutowski opowiedział, krótko o działaniach Agencji Badań Medycznych oraz o planowanym konkursie w dziedzinie onkologii oraz zaprosił do współpracy. Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki Sarcoma podsumował krótko ostatnie działania organizacji i zaprosił do udziału w kolejnym Onkobiegu.

Po zakończonym spotkaniu uczestnicy powrócili do dalszych obrad PTCHO.