Spotkanie FOSTER

W dniach 3-4 października odbyło się pierwsze spotkanie "na żywo" Konsorcjum FOSTER (Fight Osteosarcoma Through European Reaserch). Badacze przybyli do Paryża na zaproszenie przewodniczącej organizacji dr Nathalie Gaspar z Gustave Roussy Cancer Campus. Polskę reprezentowali prof. Anna Raciborska, dr Iwona Malesza oraz prof. Mirosław Dziuk.

Jest to niedawno powstałe europejskie towarzystwo zajmujące się leczeniem osteosarcoma. Już dziś zrzesza badaczy z 20 krajów: onkologów, radiologów, pacjentów, rodziców i innych naukowców. Celem nadrzędnym organizacji jest poprawa wyników leczenia pacjentów z mięsakiem kościopochodnym oraz dbanie o podniesienie jakości ich życia.

Jak wskazują badacze od około 30 lat w leczeniu kostniakomięsaka niewiele się zmieniło. Pomimo, że jest to najczęstszy nowotwór kości występujący u dzieci i młodzieży. Ponadto jeden z bardzo częstych nowotworów wśród osób z zespołem Li Fraumeni. Jest to zaburzenie genetyczne, które predysponuje do powstawania różnych typów nowotworów.

Oprócz mapowania potrzeb pacjentów z osteosarcoma celem FOSTER jest opracowanie nowych badań klinicznych dla pacjentów z nowym rozpoznaniem oraz zmagających się ze wznową choroby, bowiem już dziś potrzebujemy świeżego podejścia i nowych sposobów myślenia. By każde najcenniejsze życie dziecka nie zgasło przedwcześnie.


 

Na zdjęciu Komitet Wykonawczy FOSTER

Osteosarcomajpg