Spotkanie Euro Ewing Consortium Londyn 2023

Zjazd Euro Ewing Consortium

W dniach 26-27 czerwca odbył się coroczny zjazd Euro Ewing Consortium w Londynie. Spotkanie zgromadziło ekspertów, badaczy i rzeczników pacjentów w celu rozwiązania otwartych kwestii dotyczących mięsaka Ewinga.

W obradach uczestniczyła prof. Anna Raciborska. Poprzez uczestnictwo w Komitecie Wykonawczym tej organizacji, śmiało możemy powiedzieć, że pani Profesor uznawana jest za autorytet w leczeniu mięsaków, nie tylko w Polsce. Nie byłoby to możliwe między innymi bez wspierającego zespołu i oddanych pacjentom współpracowników. W sesji chirurgicznej w formie online uczestniczył dr Krzysztof Bronowicki.

25610 3jpg

Mięsak Ewinga

Warto podkreślić, że mięsak Ewinga może mieć także postać poza kostną. W przypadkach rozsianych lub w wysokim stadium zaawansowania guz tkanek miękkich może naciekać także struktury kości. Obecnie klasyfikacja tego nowotworu to aż 4 grupy rodzajowe, w których oceniany jest nie tylko obraz patomorfologiczny, ale również obecność charakterystycznych mutacji.

Dlatego tak ważne jest doświadczenie ośrodka leczącego, który nie tylko leczy, ale także współtworzy najnowsze wytyczne na poziomie międzynarodowym.

W chwili obecnej w naszej Klinice prowadzone są 2 badania kliniczne dotyczące tego badania. A niebawem ruszy rekrutacja do badania Butterfly oraz najnowszego badania stworzonego przez grupę Euro Ewing Consorcium.


 aaajpg