Seminarium FOSTER

W dniu 27.03.2023 odbyło się spotkanie reprezentantów grupy FOSTER (Fight Osteosarcoma Through European Research). Na zebraniu odbyła się prezentacja działań badaczy z Litwy i Polski. Nasz kraj reprezentowali prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska oraz dr n. med. Bartłomiej Szostakowski.  

 

FOSTER BS i ARpng


Dr Szostakowski jest specjalistą ortopedii pracującym w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, kierowanej przez prof. Piotra Rutkowskiego. Doktor opowiedział po krótce o historii powstania pierwotnie Instytutu Radowego oraz trzech filii w Warszawie, Krakowie i Gliwicach. Kolejno przedstawił sposoby leczenia, priorytety, dokonania Kliniki oraz cele i wyniki leczenia dorosłych pacjentów z kostniakomięsakiem. Zaznaczył jak istotna jest współpraca międzynarodowa oraz opowiedział o PGM Polskiej Grupie Mięsakowej, która ma łączyć polskich badaczy.  

Prof. A. Raciborska opowiedziała o działalności Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka. Wspominała, że Klinika jest najstarszym oddziałem onkologii dziecięcej w Polsce z ponad 60 letnią tradycją i kliniką łącząca leczenie kompleksowe dzieci z osteosarcomą przede wszystkim realizując w jednej Klinice leczenie chirurgiczne i chemiczne.  

Przedstawiła także projekty realizowane ze środków Agencji Badań Medycznych ze szczególnym uwzględnieniem projektu REGBONE. Zakłada bowiem on leczenie pacjentów właśnie z nawracającym mięsakiem kościopochodnym lub opornym na leczenie.

FOSTERpng

Więcej o organizacji FOSTER można przeczytać na stronie:

https://fosterconsortium.org/

cropped-foster_logopng