Rak. To Się Leczy – podstawą szybka kompleksowa diagnostyka

Rak To Si Leczy kluczem szybka i kompleksowa diagnostyka3 lutego 2023 r. z okazji nadchodzącego Światowego Dnia Walki z Rakiem w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Fundacji TO SIĘ LECZY, spotkali się wybitni eksperci i organizacje pacjentów, aby wspólnie przełamywać tabu związane z nowotworami, motywować i zachęcać do badań profilaktycznych oraz samokontroli. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji kampanii „RAK. TO SIĘ LECZY!” była rola wczesnej oraz kompleksowej diagnostyki w skutecznym leczeniu nowotworów oraz zmapowanie sytuacji w zakresie wdrażania kompleksowej opieki onkologicznej w Polsce.

Światowy Dzień Walki z Rakiem to jedna z nielicznych dat w kalendarzu, która koncentruje uwagę całego świata. Tego dnia przyglądamy się potrzebom pacjentów onkologicznych, dokonujemy retrospekcji rozwiązań systemowych, które miały miejsce w ostatnim roku, przyglądamy się najpilniejszym wyzwaniom w opanowaniu epidemii nowotworów i poprawie wskaźników przeżyć oraz jakości życia chorych. To także czas, by głośno mówić o profilaktyce i badaniach kontrolnych, który nierzadko ratują nasze zdrowie i życie.

Prelegenci:

 • prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
 • prof. dr hab. n. med.  Adam Maciejczyk – past Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. n. med. Anna Szumera – Ciećkiewicz – Kierownik Pracowni Koordynacji Badań, Zakład Patomorfologii Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
 • prof. dr hab. n. med. Bożena Cybulska- Stopa – Klinika Onkologii Klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Oddział w Krakowie.
 • dr hab. n. med. Andrzej Tysarowski – Kierownik Pracowni Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
 • dr Andrzej Mądrala – Członek Rady Pracodawców RP, Przewodniczący Platformy „Zdrowe Zdrowie” Pracodawców RP,
 • Filip Nowak – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Jakub Adamski – Dyrektor Departamentu Współpracy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta,
 • mgr Beata Biel – Kierownik Działu Monitorowania i Koordynacji Narodowej Strategii Onkologicznej,
 • Aleksandra Wilk – Koordynator Sekcji Raka Płuca Fundacji To Się Leczy,
 • Kamil Dolecki, Prezes Stowarzyszenia Pomocy chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma,
 • Marek Kustosz, Prezes Fundacji TO SIĘ LECZY.


Postulaty środowiska
 
Eksperci i przedstawiciele pacjentów zabrali najważniejsze postulaty w zakresie poprawy profilaktyki i opieki onkologicznej. Najważniejsze z nich to:
- usprawnienie profilaktyki onkologicznej,

- wykorzystanie potencjału lekarzy medycyny pracy we wdrażaniu programów profilaktycznych,
- przyspieszenie wstępnego rozpoznania na etapie lekarza POZ,
- skrócenie czasu diagnostyki i dostęp do kompleksowej diagnostyki onkologicznej,
- edukacja pacjentów i lekarzy,
- wdrożenie Krajowej Sieci Onkologicznej,
- wdrożenie narodowego portalu onkologicznego,
- kontrola jakości organizacji systemu opieki onkologicznej i analizowanie danych,
- edukacja zdrowotna w szkołach.