Publikacja FOSTER & EEC

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją na temat mięsaka Ewinga i kostniakomięsaka pt. "Biological sample collection to advance research and treatment: a Fight Osteosarcoma Through European Research (FOSTER) and Euro Ewing Consortium (EEC) statement".

Kostniakomięsak i mięsak Ewinga to nowotwory kości diagnozowane najczęściej u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

Pomimo terapii multimodalnej zachorowalność jest wysoka, a wskaźniki przeżycia pozostają niskie, zwłaszcza w przypadku choroby z przerzutami.

Aby osiągnąć postęp, konieczne jest lepsze zrozumienie podgrup biologicznych, roli mikrośrodowiska odpornościowego nowotworu, czynników sprzyjających przerzutom oraz klinicznych biomarkerów rokowania i odpowiedzi na lek.

Warunkiem wstępnym osiągnięcia pożądanego sukcesu jest dokładna, systematyczna i klinicznie powiązana analiza biologiczna próbek pacjentów, ale rzadkość chorób i wyzwania związane z przetwarzaniem tkanek, takie jak logistyka i infrastruktura, przyczyniły się do braku odpowiednich próbek do opieki klinicznej i badań.

Istnieje potrzeba wdrożenia ogólnoeuropejskich ram dotyczących odpowiedniego i minimalnego pobierania próbek, przetwarzania, przechowywania i analizy próbek pacjentów.

Dwa międzynarodowe towarzystwa badawcze składające się z naukowców, klinicystów oraz rzeczników pacjentów i rodziców utworzyły konsorcjum Fight Osteosarcoma Through European Research (FOSTER) i Euro Ewing Consortium (EEC).

Konsorcja podzieliły się swoją wiedzą specjalistyczną i praktykami instytucjonalnymi, aby sformułować nowe wytyczne. Współautorem pracy jest prof. Anna Raciborska.

Dowiedz się więcej:
DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-24-0101

W naszej klinice toczą się obecnie 3 niekomercyjne badania, w których udział mogą wziąć dzieci i młodzież z kostniakomięsakiem i mięsakiem Ewinga. Dwa z nich finansowane są ze środków Agencji Badań Medycznych.


Źródło: Clinical Cancer Research