PPGGL 2022

Polska Pediatryczna Grupa Guzów Litych jest jedną z sekcji Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. W dniach 6-7 października we Wrocławiu prof. Anna Raciborska, dr Iwona Malesza oraz dr Krzysztof Bronowicki wzięli udział w spotkaniu ww. sekcji.

Oprócz prowadzenia sesji dot. guzów kości pt. Guzy kości - aktualny stan wiedzy, perspektywy leczenia,  przedstawili kilka zagadnień związanych z leczeniem tej grupy nowotworów:

  • Guzy kości - aktualny stan wiedzy, perspektywy leczenia Możliwości terapii w opornych na leczenie pierwotnych nowotworach kości
  • Możliwości różnych technik rekonstrukcyjnych u dzieci z nowotworami narządu ruchu.

Nasz ośrodek specjalizuje się w leczeniu dzieci z guzami litymi poza OUN, ze szczególnym uwzględnieniem mięsaków tkanek miękkich i kości i histiocytoz.

W swojej prezentacji nasi specjaliści poruszali obecne możliwości jakie możemy zaproponować pacjentom. Bez wątpienia IMiD jest ośrodkiem kreującym jak najbardziej optymalne sposoby leczenia pacjentów chorujących na mięsaki. Nie zabrakło również omówienia kluczowych elementów w niekomercyjnych badaniach klinicznych finansowanych ze środków Agencji Badań Medycznych prowadzonych w naszej Klinice. Prof. Raciborska omówiła istotne i najbardziej pomocne dla innych lekarzy informacje projektów Regbone oraz Butterfly.


 

misaki_u_dziecijpg