Pierwsza publikacja REGBONE

  Comparison of Selected Non-Coding RNAs and Gene Expression Profiles between Common Osteosarcoma Cell Lines

  Mateusz Sikora 1, Katarzyna Krajewska 1, Klaudia Marcinkowska 1, Anna Raciborska 2, Rafał Jakub Wiglusz 3 4 5, Agnieszka Śmieszek 1

  Affiliations

  · 1The Department of Experimental Biology, The Faculty of Biology and Animal Science, University of Environmental and Life Sciences Wroclaw, Norwida 27B, 50-375 Wroclaw, Poland.

  · 2Department of Oncology and Surgical Oncology for Children and Youth, Institute of Mother and Child, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warsaw, Poland.

  · 3Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences, Okolna 2, 50-422 Wroclaw, Poland.

  · 4Centre for Advanced Materials and Smart Structures, Polish Academy of Sciences, Okolna 2, 50-950 Wroclaw, Poland.

  · 5International Institute of Translational Medicine, Jesionowa 11 St, 55-124 Malin, Poland.

  Osteosarcoma (OS) to nowotwór kości występujący u nastolatków i osób starszych. Niestety podstawowe metody leczenia są nadal słabo rozwinięte, co ma duży wpływ na słabą przeżywalność pacjentów. Badania mające na celu zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw rozwoju kostniakomięsaka, a także badania przedkliniczne mające na celu ustalenie nowych strategii terapeutycznych, w znacznym stopniu opierają się na modelach in vitro, które wykorzystują dobrze znane linie komórkowe, takie jak U-2 OS, Saos-2 i MG- 63 W tym badaniu ekspresję wybranych markerów związanych z progresją nowotworu, przerzutami i przeżyciem zidentyfikowano za pomocą RT-qPCR. Ustalono poziomy kilku onco-miR (miR-21-5p, miR-124-3p, miR-223-3p i miR-320a-3p) oraz długiego niekodującego RNA MEG3. Ekspresja mRNA białek morfogenetycznych kości (BMP), w tym BMP-2, BMP-3, BMP-4, BMP-6, BMP-7, a także ich receptorów: BMPR-IA, BMPR-IB i BMPR-II tak zdeterminowany. Wśród innych badanych markerów znalazły się metaloproteinazy, tj. MMP-7 i MMP-14 oraz surwiwina (BIRC5), C-MYC, a także CYCLIN D (CCND1). Analiza obejmowała porównanie uzyskanych profili z poziomami transkrypcji ustalonymi dla osteogennej linii komórkowej HeLa i ludzkich komórek zrębowych pochodzących z tkanki tłuszczowej (hASC). Testowane linie komórkowe OS charakteryzowały się fenotypem związanym z nowotworem, takim jak zwiększona ekspresja mRNA dla BMP-7, a także MMP-7 i MMP-14. Komórki kostniakomięsaka różnią się znacznie pod względem poziomów miR-21-5p i miR-124-3p, co może być związane z niekontrolowanym wzrostem guza. Kompleksowe badanie profili kostniakomięsaka może ułatwić wybór odpowiednich modeli komórkowych do badań przedklinicznych mających na celu opracowanie nowych strategii leczenia OS. 

  Słowa kluczowe: kostniakomięsak; mikroRNA; mRNA; profile ekspresji genów; RT-qPCR

  Źródło: https://www.mdpi.com/journal/cancers
   
  DOI: 10.3390/cancers14184533


osteosarcoma_Regbonejpg