Parlamentarny Zespół ds. Dzieci

W dniu 14.03.2023 odbywa się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, które poświęcone jest onkologii i hematologii dziecięcej. Zespołowi przewodniczy prof. Alicja Chybicka.

Profil Kliniki oraz podejmowane działania na rzecz dzieci z chorobą onkologiczną przedstawiła kierownik Kliniki prof. IMiD Anna Raciborska.

Wszyscy przedstawiciele klinik onkologii dziecięcej w Polsce mieli możliwość podzielenia się zarówno osiągnięciami, jak i doskwierającymi problemami, a wszystko po to by nieustannie polepszać nie tylko jakość leczenia, ale dostępność do szybszych i bezpłatnych metod, terapii leczenia, warunków socjalnych oraz pozamedycznych potrzeb dzieci i rodzin onkologicznych.


prof_Raciborska_onkologia-dziecieca_Warszawapng


onkologia_dzieciceca_warszawa1png


Klinika_onkologii_dzieciecejpng
onkologia_dzieciecapng