Pacjent w badaniach klinicznych - folder informacyjny

W ramach działalności serwisu ABM - Pacjent w Badaniach Klinicznych został stworzony folder informacyjny dla pacjentów o badaniach klinicznych. Szereg pytań i wątpliwości społecznych: czym są badania kliniczne, dlaczego są potrzebne oraz czy są bezpieczne, był bodźcem do zebrania najważniejszych danych o badaniach klinicznych z perspektywy pacjenta i przedstawienia ich w postaci przejrzystej broszury.

Z folderu informacyjnego serwisu Pacjent w Badaniach Klinicznych można dowiedzieć się m.in. czym są badania kliniczne i w jakim celu się je wykonuje, jak wygląda ścieżka substancji badanej przed oficjalnym zarejestrowaniem na rynku jako lek, jakie są prawa i obowiązki uczestnika badań klinicznych oraz kto czuwa nad bezpieczeństwem innowacyjnych terapii. Informacje zostały przedstawione w sposób przyjazny i jasny dla pacjenta, zaś sam folder można pobrać w formie elektronicznej i mieć zawsze pod ręką.

Mamy nadzieję, że folder informacyjny przyczyni się do zwiększenia świadomości pacjentów w zakresie badań klinicznych oraz wspomoże ich w podejmowaniu świadomej decyzji o udziale w badaniach.

Serdecznie zachęcamy do lektury!

broszura abm_spng