Onkologia, jako dziedzina wiodąca w badaniach klinicznych

Jak podaje raport Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w 2021 roku zostało złożonych 685 wniosków inicjujących badania kliniczne. 41 wniosków dotyczyło niekomercyjnych badań klinicznych, inicjowanych m.in. we współpracy z Agencją Badań Medycznych. Najwięcej wniosków dotyczyło badań klinicznych w obszarze onkologii.

Takim badaniem jest m.in. projekt REGBONE.

Niekomercyjne badania kliniczne (NBK) są szansą na lepszą nowoczesną terapię. Mają one służyć przede wszystkim optymalizacji sposobu leczenia. Dają możliwość porównania nowych schematów z/lub włączeniem nowych leków, ich dawkowania, czy procedur diagnostyczno-terapeutycznych. Umożliwiają stosowanie bardziej precyzyjnej i nowoczesnej, często mniej inwazyjnej diagnostyki. Dzięki ich rozwojowi lekarze mogą tworzyć nowe standardy postępowania, personalizować leczenie, podnosić wskaźniki wyleczalności OS (overall survival) i EFS (event free survival). Dają też poczucie najlepszej możliwej opieki wśród pacjentów i jego rodziny, co jest niezmiernie ważne zwłaszcza w chorobach rzadkich oraz gdy pacjentem jest dziecko.

Choć nieustannie odnotowywany jest wzrost zachorowań na nowotwory, odkrycie leku poprawiającego szansę na całkowite wyzdrowienie nie jest prostym wyzwaniem. Dodatkowo sam proces badania klinicznego nad taką substancją może trwać nawet kilkanaście lat. Leki onkologiczne niosą nadzieję, na wyzdrowienie i na trwałą remisję choroby, ale w wielu przypadkach są jedynie lub aż nadzieją na przedłużenie życia pacjenta.

 Rozwój badań klinicznych, niesie ze sobą wiele możliwości. Jednak równolegle z dążeniem do rozwoju nauki i medycyny, konieczne jest dbanie o poprawę postrzegania i świadomości na ich temat. Odbywać się to powinno na różnych poziomach: pacjent, społeczność, system opieki zdrowotnej. Przykładając wagę do kształtowania pozytywnego wizerunku wszelkich procesów związanych z badaniem klinicznym podnosimy ich wiarygodność oraz przede wszystkim rozwijamy sferę bezpieczeństwa udziału w badaniach klinicznych. Poprawa standardu leczenia jest zyskiem zarówno dla pacjenta jak i systemu ochrony zdrowia. Zespoły interdyscyplinarne (także w których skład wchodzi psycholog) w trakcie trwania leczenia podstawowego, jak i rekrutacji do badań klinicznych, mają za zadanie uwidaczniać swoimi działaniami, że w badaniu najważniejszy jest pacjent i jego bezpieczeństwo. Zarówno to fizyczne jak i emocjonalne. Jest to rola jeszcze trudniejsza do spełnienia w przypadku badań pediatrycznych.

 

Źródło:

1. Raport Roczny Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych I Produktów Biobójczych, https://urpl.gov.pl/sites/default/files/pictures/Raport%20URPL_2021.pdf

2. https://imid.med.pl/pl/dzialalnosc-kliniczna/dzialkliniczna/kliniki/klinika-onkologii-i-chirurgii-on...