Objawy Osteosarcoma

Osteosarcoma (OS) inaczej mięsak kościopochodny, kostniakomięsak.

Jest najczęściej rozpoznawalnym nowotworem pierwotnym kości u dzieci i młodzieży. Częściej stwierdza się go u dzieci o wzroście wyższym niż przeciętny, jak również u dzieci po przebytym retinoblastoma, czy w miejscu po uprzednim napromienianiu. Szczyt zachorowania przypada pomiędzy 15 a 19 r.ż. Mięsak kościopochodny występuje z częstością od 3,1 nowych zachorowań na 1 milion dzieci na rok, co oznacza, że w Polsce co roku rozpoznaje się ok 30-35 nowych przypadków u dzieci. Niestety, aż u ponad połowy pacjentów w momencie rozpoznania stwierdza się zmiany przerzutowe. Najczęstszą lokalizacją przerzutów są płuca, kolejno inne kości oraz ośrodkowy układ nerwowy.

Jakie są objawy mięsaka kościopochodnego?

  • ból asymetryczny, nasilający się na przestrzeni dni i tygodni, guz,
  • zaburzenia chodzenia, trudności w swobodnym poruszaniu się,
  • ograniczenie ruchu w stawie, wysięk w stawie,
  • powiększenie obwodu kończyny, obrzęk,
  • zaburzenie osi kończyny,
  • złamanie patologiczne,
  • jeżeli guz jest zlokalizowany w obrębie kręgosłupa, w zależności od lokalizacji może powodować dodatkowo bóle korzeniowe, zaburzenia mikcji.

OBJAWY OSTEOSARCOMA 2png
Źródło: Puls Medycyny

https://pulsmedycyny.pl/osteosarcoma-szczyt-zachorowan-przypada-na-okres-nastoletni-992226
https://imid.med.pl/pl/dzialalnosc-kliniczna/kliniki-i-oddzialy/kliniki/klinika-onkologii-i-chirurgi...