Najnosza publikacja - mięsak Ewinga kości krzyżowej

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją dot. mięsaka Ewinga kości krzyżowej, której współautorką jest prof. Anna Raciborska razem z członkami Euro Ewing Consortium.


Tytuł: "Factors Influencing the Outcome of Patients with Primary Ewing Sarcoma of the Sacrum"

Autorzy: Victor Rechl, Andreas Ranft, Vivek Bhadri, Benedicte Brichard, Stephane Collaud, Sona Cyprova, Hans Eich, Torben Ek, Hans Gelderblom, Jendrik Hardes, Lianne M Haveman, Wolfgang Hartmann, Peter Hauser, Philip Heesen, Heribert Jürgens, Jukka Kanerva, Thomas Kühne, Anna Raciborska, Jelena Rascon, Arne Streitbürger, Yasmin Uhlenbruch, Beate Timmermann, Josephine Kersting, Minh Thanh Pham, Uta Dirksen


Mięsak Ewinga jest rzadkim i wysoce złośliwym nowotworem kości, dotykającym głównie dzieci, młodzież i młodych dorosłych. Miednica, tułów i kończyny dolne są najczęstszymi lokalizacjami. Kość krzyżowa jako pierwotna lokalizacja jest bardzo rzadka i opublikowano tylko kilka badań koncentrujących się na tej lokalizacji. Ze względu na warunki anatomiczne, leczenie miejscowe stanowi wyzwanie w przypadku nowotworów złośliwych kości krzyżowej.

Retrospektywnie przeanalizowano dane z badania EURO-E.W.I.N.G 99 i EWING 2008 u

124 pacjentów ze zlokalizowanym lub przerzutowym mięsakiem Ewinga kości krzyżowej.

Punktami końcowymi badania były przeżycie całkowite (OS) i przeżycie wolne od zdarzeń (EFS).


Młody wiek wydaje się pozytywnie wpływać na przeżycie pacjentów, szczególnie u pacjentów z pierwotną chorobą przerzutową. W tym kontekście wyniki potwierdzają inne badania, w których stwierdzono, że wraz z wiekiem spada odsetek wyleczalności. Objętość guza, przerzuty i rodzaj miejscowej metody leczenia także mają wpływ na wyniki.


DOI: 10.1155/2024/4751914