Międzynarodowy Dzień Walki z Nowotworami Dziecięcym


Obchodzony jest 15 lutego każdego roku na całym świecie. Dzień ten ma na celu podniesienie świadomości, edukację i  i uhonorowanie wszystkich dzieci i rodzin doświadczających skutków choroby. Podnosi temat  bólu i trudności związanych z tą okrutną diagnozą. Pomimo postępu w medycynie i technologii medycznej, nowotwory pozostają główną chorobową przyczyną śmierci dzieci. Nowotwór przeżyty w okresie dziecięcym jest nie tylko traumatyczny, ale także wymaga specjalistycznego leczenia i opieki. Onkologia dziecięca jest ważną dziedziną medycyny zajmującą się nowotworami u dzieci i strategiami leczenia, opieki domowej, psychoonkologicznej, czy rehabilitacyjnej.

Historia międzynarodowego dnia walki z rakiem dziecięcym

Organizacja Childhood Cancer International ustanowiła Międzynarodowy Dzień Walki z Nowotworami Dziecięcymi, aby zapewnić dzieciom chorym najlepszą możliwą opiekę. Każdego roku u ponad 400 000 dzieci, nastolatków i młodych dorosłych poniżej 20 roku życia diagnozuje się raka. Podczas gdy nowotwory są jedną z głównych przyczyn śmierci wśród dzieci, rzeczywista liczba dzieci umierających zmniejszyła się na przestrzeni lat.

Większość nowotworów dzisiaj możemy leczyć skutecznie i znacznie wydłużył się czas  przeżywalności. Nowotwory wieku dziecięcego wymagają specjalistycznych planów leczenia opracowanych przez onkologów dziecięcych opracowywanych w zespołach interdyscyplinarnych, a ten dzień pomaga nagłośnić istnienie takich terapii. Podczas gdy szanse na pełne wyleczenie dzieci chorych może sięgać 80% w krajach o wysokim PKB, w krajach o średnich i niższych dochodach szanse utrzymują się w granicach 20%.

ICCD koncentruje się na znaczeniu sprawiedliwego dostępu do leczenia nowotworów wśród dzieci obecnie leczonych lub które przeżyły chorobę. Organizacja działa na rzecz zapewnienia dzieciom na całym świecie dostępu do najlepszej możliwej opieki i możliwości przezwyciężenia trudności, jakie nowotwory stwarzają dla nich i jakości ich życia. Inicjatywa ma na celu uczynienie raka wieku dziecięcego priorytetem na świecie. Działa zgodnie z Globalną Inicjatywą WHO na rzecz Walki z Nowotworami Dziecięcymi w kierunku 60% przeżywalności dzieci chorych na nowotwory.

 

 dziecko onkologiajpeg

Źródło: https://nationaltoday.com/international-childhood-cancer-day/