Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Pomimo wszelkich starań, niepełnosprawność w nowotworach narządu ruchu może być nieodłącznym elementem życia naszych podopiecznych. Jednak w wielu przypadkach, dzięki wspólnej pracy dziecka, rehabilitanta, rodzica, psychologa oraz dzięki wytrwałemu dążeniu do usprawniania, możemy starać się minimalizować skutki zniszczeń, jakie przyniósł nowotwór.

Jak wygląda proces rehabilitacji onkologicznej?

Postępowanie rehabilitacyjne obejmuje okres: diagnostyki, wstępną chemioterapię, zabieg, leczenie pooperacyjne, okres po zakończeniu leczenia onkologicznego niekiedy okres leczenia ognisk przerzutowych. W czasie całego procesu leczenia onkologicznego nie stosuje się żadnych zabiegów fizykoterapeutycznych, ponieważ wg. danej wiedzy mogą one stymulować komórki nowotworowe do szybkiego wzrostu.

Rehabilitacja_onkologiczna_dziecipng

Rehabilitacja onkologiczna dzieci i młodzieży jest niezbędnym elementem kompleksowego leczenia onkologicznego. Różni się ona od postępowania w schorzeniach ortopedyczno – urazowych. Choroby onkologiczne i związane z nimi niepełnosprawności, zaburzenia i dysfunkcje mają swoją specyfikę i wymagają określonych działań fizjoterapeutycznych. Aby pacjent wrócił do zdrowia i miał możliwość jak najlepszej jakości życia niezbędne jest prowadzenie systematycznej rehabilitacji.

Choroba nowotworowa wpływa istotnie na obniżenie ogólnej wydolności fizycznej organizmu dlatego też stosuje się takie obciążenia, które nie przekraczają aktualnej zdolności do podejmowania wysiłków fizycznych. Na postępowanie rehabilitacyjne bezpośredni wpływ mają: wydłużony okres leczenia, opóźniony proces gojenia tkanek w wyniku podaży cytostatyków, radioterapia (dawka i zasięg) oraz rodzaj wykonywanych zabiegów (zabiegi oszczędzające, rekonstrukcyjne i hemipelwektomie oraz zabiegi okaleczające).

Rehabilitacja to ciągły, złożony i kompleksowy proces prowadzony przez wielodyscyplinarny zespół terapeutów.


Źródło:
https://imid.med.pl/pl/dzialalnosc-kliniczna/kliniki-i-oddzialy/kliniki/klinika-onkologii-i-chirurgi...