Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych

20 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych.

Każdy lek, aby mógł zostać dopuszczony do sprzedaży, musi przejść badania kliniczne. Ich celem jest sprawdzenie, czy dana substancja, która znajdzie się w leku, jest skuteczna i bezpieczna, gdy jest stosowana przez pacjentów chorujących na daną chorobę i czy jest lepsza od już wdrożonych terapii, na przykład przez porównanie jej działania z innymi terapiami i lekami już dostępnymi dla pacjentów. Badania kliniczne przeprowadza się dopiero po uzyskaniu pozwolenia od organu regulacyjnego i pozytywnej opinii od komisji bioetycznej.

Badania nowych leków prowadzone są na zlecenie firm farmaceutycznych i dostarczają producentom leków odpowiedź na pytanie o skuteczność i bezpieczeństwo stosowania nowego leku w porównaniu do istniejącej terapii lub w porównaniu z placebo.

Badania niekomercyjne prowadzone są przede wszystkim przez uczelnie wyższe, instytuty badawcze, stowarzyszenia i fundacje.

Dlaczego potrzebujemy badań klinicznych?

Każdy lek, aby mógł zostać dopuszczony do sprzedaży i stosowania dla pacjentów musi przejść badania kliniczne. W kolejnych fazach badań klinicznych ocenia się skuteczność i bezpieczeństwo oraz ustala optymalną dawkę leku badanego. Badania kliniczne mogą również służyć sprawdzeniu nowych metod zapobiegania chorobom oraz są gwarancją rozwoju farmacji i medycyny.

Należy zwrócić uwagę, że badania kliniczne nie odnoszą się do suplementów diety. W myśl obowiązujących przepisów suplementy diety definiowane są bowiem jako środki spożywcze. Wprowadzenie ich do obrotu, po raz pierwszy na terytorium Polski, wymaga jedynie złożenia powiadomienia do Głównego Inspektora Sanitarnego.

W dalszym ciągu wiedza o  badaniach klinicznych wśród pacjentów jest niewielka. Jednak w przypadku pacjentów onkologicznych badanie kliniczne bywa dodatkową możliwością leczenia. Dlatego też przed wzięciem udziału w badaniu warto zapoznać się z informacjami na portalu: https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/

Stowarzyszenie Sarcoma jest współorganizatorem badania klinicznego REGBONE w ramach projektu realizowanego we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka oraz Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie.

Od wielu lat w sposób bezpieczny i rzetelny prowadzone są badania kliniczne u pacjentów ośrodków współpracujących ze Stowarzyszeniem. Informacje o aktualnie prowadzonych badaniach  w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie można znaleźć pod linkiem: http://obwf.coi.pl/index.php/badaniakliniczne/

Ponadto listę aktualnie prowadzonych badań w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie można znaleźć pod linkiem: https://imid.med.pl/pl/dzialalnosc-kliniczna/dzialkliniczna/kliniki/klinika-onkologii-i-chirurgii-onkologicznej/badania-kliniczne

 

Źródło: https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/badania-kliniczne/definicje-badania-klini/110,Definicje-badania-klinicznego.html