Międzynarodowe Spotkanie w Bolonii grupy FOSTER

W dniach 20-21 września 2023 roku miało miejsce drugie spotkanie grupy FOSTER (Fight Osteosarcoma Through European Research). Miało ono miejsce w Centrum Badawczym Instytutu Ortopedycznego Rizzoli Codivilla-Putti w Bolonii we Włoszech. Zgromadziło ono ekspertów z dziedziny onkologii, chirurgii ortopedycznej i nauk medycznych. Celem tego wyjątkowego wydarzenia było omówienie najnowszych postępów i strategii w leczeniu osteosarcoma - rzadkiego, ale agresywnego nowotworu kości.

Naszą Klinikę reprezentowała prof. Anna Raciborska, która jest członkiem Komitetu Wykonawczego FOSTER.

Osteosarcoma to rzadki nowotwór kości, który występuje głównie u nastolatków. Jest to jedne z najbardziej agresywnych nowotworów kości, dlatego też konieczne jest ciągłe doskonalenie metod leczenia. Międzynarodowe spotkanie w Bolonii było idealną okazją do przekazania najważniejszych informacji na ten temat.

381257813_223174657419996_1927372040475586385_njpg

 Główne tematy omawiane podczas konferencji obejmowały:

1. Nowoczesne podejścia terapeutyczne: Leczenie kostniakomięsaka jest wyjątkowo trudne ze względu na jego agresywny charakter. W trakcie konferencji omawiano innowacyjne terapie, takie jak terapie celowane, immunoterapia i terapie genowe, które otwierają nowe perspektywy w zwalczaniu tej choroby.

2. Najnowsze osiągnięcia w diagnostyce: Ekspertom udało się przedstawić nowe metody diagnostyczne, które pozwalają na szybsze i bardziej precyzyjne rozpoznanie osteosarcoma. Wykrywanie choroby we wczesnych stadiach ma kluczowe znaczenie dla skuteczności leczenia.

3. Współpraca międzynarodowa: Spotkanie w Bolonii promowało współpracę między różnymi ośrodkami badawczymi i klinikami na całym świecie. Dzięki współpracy naukowców i lekarzy z różnych krajów, można lepiej zrozumieć osteosarcoma i rozwijać bardziej skuteczne terapie.

4. Opieka nad pacjentami: Konferencja skupiła się również na aspektach opieki nad pacjentami, w tym na potrzebach psychologicznych i społecznych osób dotkniętych osteosarcoma. Zapewnienie wsparcia i opieki całemu spektrum pacjentów jest niezmiernie ważne w procesie leczenia oraz w kontekście jakości życia w procesie choroby i po wyjściu z niej.

5. Przyszłość badań nad osteosarcoma: Podczas spotkania poruszono kwestie dalszych badań nad osteosarcoma. Dążenie do zrozumienia mechanizmów tej choroby oraz testowanie nowych terapii to klucz do poprawy rokowań dla pacjentów. Postała także nowa grupa robocza, która ma zadanie poznać lepiej predyspozycje do powstawania mięsaka kościopochodnego.


382253861_1504650563678811_3579915680389798363_njpg

Mamy nadzieję, że także nasze własne badanie nad opornym na leczenie kostniakomięsakiem –REGBONE - pozwoli także na współtworzenie nowych protokołów oraz standardów leczenia osteosarcoma.


Więcej informacji: https://fosterconsortium.org/