Kolejny nowotwór złośliwy kości u dzieci i młodzieży — możliwość leczenia multimodalnego

Czy leczenie kolejnego nowotworu złośliwego kości może być skuteczne? Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikację naszej Kliniki pt. " Kolejny nowotwór złośliwy kości u dzieci i młodzieży — możliwość leczenia multimodalnego"

Autorzy: Anna Raciborska, Katarzyna Bilska, Tomasz Koziński, Carlos Rodriguez-Galindo

Wyniki: 
  • Badanie potwierdza możliwość skutecznego leczenia pacjentów z kolejnymi nowotworami złośliwymi kości, choć w wielu przypadkach konieczne jest zmniejszenie dawek leków
  • W badanej grupie całkowite przeżycie wyniosło 75%
  • Wczesne wykrycie i agresywne procedury mogą poprawić wyniki leczenia
Cały artykuł dostępny jest pod linkiem: https://www.mdpi.com/1718-7729/29/2/85/htm

273714615_1440189893090983_888624931652094729_npng