Interdyscyplinarne Problemy Chirurgii Dziecięcej

W dniach 8-9 grudnia odbywa się XX Jubileuszowe Sympozjum „Interdyscyplinarne Problemy Chirurgii Dziecięcej” oraz X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dla Młodych Lekarzy Specjalizujących się w Chirurgii Dziecięcej, organizowane przez Invest-Druk.

Naszą Klinikę reprezentuje Z-ca Kierownika Kliniki ds. Chirurgii dr Iwona Malesza. Pani dr przedstawiła wykład pt. „Rekonstrukcje klatki piersiowej u dzieci z guzami ściany klatki piersiowej – doświadczenia Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej IMID”.

Autorami doniesienia zjazdowego są: Iwona Malesza, Krzysztof Bronowicki, Tomasz Walenta, Agnieszka Szymborska, Justyna Antoniuk- Majchrzak, Dariusz Mydlak, Anna Raciborska.

Guzy ściany klatki piersiowej to bardzo heterogenna grupa zmian nowotworowych. doniesienie ustne Mogą mieć charakter łagodny albo złośliwy. W przypadku guzów złośliwych mogą to być guzy pierwotne albo zmiany przerzutowe.

W latach 2010 – 2023 w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej leczyliśmy chirurgicznie 147 pacjentów ze zmianami ściany klatki piersiowej. Wśród leczonych dzieci - 86 pacjentów miało zmiany łagodne ściany klatki piersiowej leczone tylko chirurgicznie. 61 pacjentów ze zmianami złośliwymi klatki piersiowej otrzymało zarówno leczenie onkologiczne (chemioterapia, niekiedy dodatkowo radioterapia), jak i chirurgiczne.

Praca omawia doświadczenia dotyczące resekcji i rekonstrukcji zmian nowotworowych ściany klatki piersiowej pacjentów pediatrycznych leczonych w IMID.


Najczęstszym nowotworem lokalizującym się w kościach klatki piersiowej jest mięsak Ewinga.

Rekonstrukcje klatki piersiowej u dzieci z guzami ciany klatki piersiowej  dowiadczenia Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej IMIDpng