Interaktywny poradnik dla rodziców pt. "Twoje dziecko w badaniach klinicznych"

Badania kliniczne niosą za sobą wiele nowych rozwiązań w walce z różnymi, często dotkliwymi chorobami. Szczególnie ważna jest możliwość prowadzenia badań z udziałem dzieci i młodzieży, ponieważ daje to szansę na zwiększenie bezpieczeństwa, a także dostępności do nowoczesnych metod terapeutycznych dla tej grupy pacjentów.

W związku ze zwiększającą się liczbą badań prowadzonych w populacji pediatrycznej, możemy zauważyć wzrost zainteresowania rodziców/opiekunów prawnych tematem udziału ich dzieci w badaniach klinicznych. Jednakże, wedle naszego rozeznania, brak jest materiałów w języku polskim związanych z tym tematem w obszarze pediatrii, które spełniałyby oczekiwania rodziców/opiekunów prawnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom małych pacjentów i ich opiekunów, Agencja Badań Medycznych w ramach działań edukacyjnych projektu Pacjent w badaniach klinicznych opracowała Poradnik dla rodziców, stanowiący źródło wiedzy, praktycznych informacji, ale również będący wsparciem dla rodziców/opiekunów prawnych rozważających udział swojego dziecka w badaniu klinicznym. W poradniku znajdziemy informacje przeprowadzające nas krok po kroku przez wszystkie nasuwające się pytania i wątpliwości dotyczące powyższego tematu, m.in. aspekty związane z wyszukiwaniem badania klinicznego, prawa i obowiązki uczestnika badania, a także wskazówki ułatwiające rozmowę z dzieckiem o udziale w badaniu. Dodatkowo, dzięki uprzejmości rodziców dzieci, którzy przeszli już tę drogą lub są w jej trakcie, możemy zaznajomić się z ich wspomnieniami i doświadczeniami.

Poradnik został stworzony w wersji interaktywnej, aby ułatwić wyszukiwanie konkretnych informacji. Mamy nadzieję, że przygotowane w ten sposób materiały będą dla Państwa pomocne.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem!

Plik do pobrania:

poradnik_badania_kliniczne_dziecipng

Źródło: https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/aktualnosci/aktualne-wydarzenia-i-i/2032,Interaktywny-porad...