II miejsce w konkursie „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”

05 października odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w konkursie „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że II miejsce w kategorii „Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia”otrzymał Instytut Matki i Dziecka, Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Warszawie za projekt – „Endoprotezy onkologiczne rosnące wraz z pacjentami”. Nagrodę w imieniu Instytutu odebrała Kierownik Kliniki prof. Anna Raciborska. Serdeczne podziękowania od prof. Raciborskiej płyną dla całego Zespołu medycznego i pomocniczego. Praca na tak trudnym oddziale wymaga zgrania, dyscypliny i kooperacji na każdym poziomie, to zaszczyt móc tutaj pracować dla dzieci i z dziećmi w najwspanialszym zespole. Dziś wiemy, że bardzo często opócz ratowania życia mierzymy się z poprawą jego jakości na kazdym etapie leczenia i po nim.

kostniakomisakudzieckajpg

Klinika jest ośrodkiem referencyjnym w leczeniu oszczędzającym, umożliwiającym uratowanie kończyny choremu dziecku. Do 2023 r. wykonano już ok. 1000 zabiegów wszczepiania endoprotez, także tych wydłużanych mechanicznie lub w wyniku działania pola elektromagnetycznego. Najmłodszy pacjent, u którego wykonano taki zabieg miał 8 miesięcy. Endoprotezoplastykę wykonuje się u dzieci na jednym z etapów leczenia skojarzonego w nowotworach kości, m.in. mięsaka Ewinga i kostniakomięsaka. Oprócz skojarzonego leczenia w naszej Klinice realizujemy klika badań klinicznych dla pacjentów z tymi rozpoznaniami. Jednym z nich jest właśnie projekt REGBONE, finansowany ze środków Agencji Badań Medycznych.


Serdecznie dziękujemy za docenienie naszej codziennej pracy przez Jury konkursu i okazane zaufanie przez Organizatorów. Mamy nadzieję, że wysiłek wkładany w nasza pacę nieustannie przedkłada się na jakość leczenia Małych Pacjentów w Klinice.

Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy!

Więcej szczegółów oraz fotorelacja z gali na stronie organizatora: https://www.szpitalprzyszlosci.pl/post/wyniki-6-edycji-konkursu-zdrowa-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-inspiracje