II miejsce w konkursie Złoty Skalpel

W dniu 8 listopada br. odbyło się uroczyste rozdanie nagród w prestiżowym konkursie Złoty Skalpel, który organizowany jest przez Puls Medycyny. Konkurs ten jest dedykowany innowatorom, dzięki którym polska medycyna zmienia się na lepsze.

Zespół prof. Anny Raciborskiej zajął  II miejsce za: Autorskie, pediatryczne, niekomercyjne badania kliniczne w IMID obejmujące leczenie celowane i immunoterapię.

Jest to ogromny zaszczyt i duże wyróżnienie za ogrom pracy jaki na co dzień wkładamy w realizację naszych działań.

Wśród dzieci odnotowujemy ok. 1100-1200 nowych rozpoznań złośliwych nowotworów rocznie, co stanowi niespełna 1 % wszystkich nowych zachorowań w Polsce. Większość podtypów to choroby rzadkie lub ultra rzadkie. Niestety niska populacja małych pacjentów wiąże się z brakiem zainteresowania podmiotów komercyjnych w prowadzeniu pediatrycznych badań klinicznych. Pomimo obowiązku tworzenia pediatrycznych planów badawczych (PIP-Paediatric Investigational Plan) nadal niewiele dzieci ma dostęp do najnowszych terapii i leków. Nowe leki dają szanse na wyzdrowienie i na trwałą remisję choroby, również u pacjentów, którzy tej szansy dotychczas nie mieli.

Niekomercyjne badania kliniczne (NBK) tworzone w IMID są szansą na lepszą nowoczesną terapię. Służą optymalizacji sposobu leczenia. Dają możliwość porównania nowych schematów z/lub włączeniem nowych leków, ich dawkowania oraz procedur diagnostyczno-terapeutycznych. Umożliwiają stosowanie bardziej precyzyjnej i nowoczesnej, często mniej inwazyjnej diagnostyki. Dzięki nim lekarze mogą tworzyć nowe standardy postępowania, personalizować leczenie, podnosić wskaźniki wyleczalności OS (overall survival) i EFS (event free survival). Dają też poczucie najlepszej możliwej opieki wśród pacjentów i jego rodziny, co jest niezmiernie ważne zwłaszcza w chorobach rzadkich oraz gdy pacjentem jest dziecko. Poprawa standardu leczenia możliwa poprzez prowadzone niekomercyjne badania kliniczne jest zyskiem zarówno dla pacjenta jak i systemu ochrony zdrowia.

W chwili obecnej w IMID prowadzone są 4własne,autorskie, niekomercyjne, pediatryczne badania kliniczne(HISTIOGEN, BRAVO, TRAM, REGBONE),anadkolejnymi3 niekomercyjnymi trwają prace przygotowawcze. Najnowszy projekt ma wyjątkowo innowacyjny charakter. Jest to jedna z pierwszych immunoterapii w guzach kości i pierwsza terapia naksytamabem w mięsaku Ewinga na Świecie. Naksytamab to rekombinowane humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG1 wiążące gangliozyd GD2. Indukuje on bezpośrednią cytotoksyczność wobec komórek wykazujących ekspresję gangliozydu GD2. W rezultacie prowadzi to do śmierci komórek nowotworowych. Celem badania BUTTERFLY jest przebadanie skuteczności i bezpieczeństwa połączenia standardowej chemioterapii z immunoterapią. Stworzona w ten sposób personalizowana chemo-immunoterapia stwarza realną szansę na poprawę wyników leczenia mięsaka Ewinga. Istotnym elementem prowadzonych w IMID badań jest diagnostyka molekularna dzięki czemu w dużej grupie pacjentów jest możliwość zastosowania nowoczesnego, zindywidualizowanego, celowanego leczenia.

Wszystkie te działa nie byłby możliwe bez udziału wielu profesjonalistów i naszych współpracowników. Zespól prof. Anny Raciborskiej to interdyscyplinarne grono specjalistów medycyny oraz pokrewnych dziedzin. To także zaangażowani pracownicy administracyjni zarówno z Instytutu Matki i Dziecka, jak i partnerów, konsorcjantów projektów, których nie sposób tu wszystkich wymienić.

 

Nagrodę w imieniu Zespołu odebrała Kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej prof. Anna Raciborska oraz koordynatorzy projektów: Katarzyna Maleszewska oraz Beata Skarbek – Wolska.

Większość niekomercyjnych badań klinicznych realizowanych w naszej Klinice obecnie została sfinansowana ze środków Agencji Badań Medycznych.

Informacje odnośnie ich realizacji można przeczytać na stronach projektów:

·         https://projektbutterfly.pl/

·         https://regbone.pl/

·         https://polhistio.pl/

 

Natomiast więcej o wszystkich badaniach klinicznych realizowanych w naszej Klinice można przeczytać pod linkiem: https://imid.med.pl/pl/dzialalnosc-kliniczna/dzialkliniczna/kliniki/klinika-onkologii-i-chirurgii-on...

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za o wyróżnienie i wsparcie, jakie okazują nam nasi współpracownicy.

Zwycięzcom konkursu oraz pozostałym nominowanym składamy wyrazy podziwu oraz gratulacje.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać: https://pulsmedycyny.pl/znamy-zwyciezcow-konkursu-zloty-skalpel-2022-1168915Źródło: https://pulsmedycyny.pl/zloty-skalpel/

314997131_2256155581219833_4433522061909362486_njpg314993455_1245546986019284_8062212500475832345_njpg312260147_1070785906949025_6791445257649307511_njpg