EMSOS 2024

W dniach od 12 do 14 czerwca 2024 roku w Szczecinie odbywa się 36. Annual Meeting of the European Musculo-Skeletal Oncology Society (EMSOS) połączony z 24. EMSOS Nurse and Allied Professions Group Meeting.

Idea i misja EMSOS

Celem Stowarzyszenia EMSOS jest rozwój nauki i praktyki w zakresie diagnozowania i leczenia guzów kości i tkanek miękkich, promowanie badań podstawowych i klinicznych oraz rozpowszechnianie wiedzy w celu zapewnienia powszechnego wysokiego standardu onkologii układu mięśniowo-szkieletowego. Szczególnym celem jest promowanie wzajemnej współpracy pomiędzy różnymi specjalistami i instytutami zajmującymi się leczeniem nowotworów układu mięśniowo-szkieletowego, w tym mięsaków.

Ortopedia onkologiczna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, mającą ogromne znaczenie dla codziennej praktyki klinicznej, mamy nadzieję, że to sympozjum będzie doskonałą okazją do prezentacji i dyskusji nad najnowszymi odkryciami naukowymi, wytycznymi klinicznymi oraz praktycznymi aspektami, uzupełnionymi o studia przypadków i warsztaty.

Reprezentacja Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej

Naszą klinikę reprezentują prof. Anna Raciborska oraz Iwona Malesza, Bartosz Pachuta i Krzysztof Bronowicki. Aktywności naszych specjalistów podczas kongresu:

- współprzewodniczenie sesji pt.: Prognostic factors in STS (Soft Tissue Sarcomas)- Axel Horsch, Anna Raciborska

- współprzewodniczenie sesji pt.: Limb salvage in children and adolescents- Domenico Campanacci, Bartosz Pachuta

- wystąpienie ustne pt. Reconstruction techniques after resection of musculoskeletal tumors in children under 5 years of age – dr n.med. Bartosz Pachuta i współautorzy

- wystąpienie ustne pt. Challenges in the management of childhood malignant chest tumors - lek. Iwona Malesza i i współautorzy

- doniesienie zjazdowe w formie posteru: The management of soft tissue sarcomas (STS) localized in the region of the foot in children – a single institution experience – autorzy: K. Bronowicki, B. Pachuta , W. Jasica, I. Malesza, T. Walenta, A. Szymborska, A.Raciborska

- doniesienie zjazdowe w formie posteru: Multidisciplinary patient care after endoprosthesis implantation in children - autorzy: E. Kołacz, K. Maleszewska, J. Pruban, M. Wujec, M. Możdżonek, A. Wyka-Wojeńska, A. Raciborska

- doniesienie zjazdowe w formie posteru: Vascular port infection is an important risk factor for periprosthetic infection in patients with primary bone tumors treated with post-resection endoprostheses – autorzy: B. Pachuta , W. Jasica, I. Malesza, K. Bronowicki, T. Walenta, A. Szymborska, A.Raciborska.

 aapng_2_11zonpng


aaaaaadpngpng

Leczenie mięsaków to jedna z wiodących działalności naszej Kliniki. Nasi specjaliści dokładają wiele starań, m.in. poprzez tworzenie nowych badań klinicznych, udział w międzynarodowych grupach roboczych, czy właśnie takich interdyscyplinarnych konferencjach, by nieustannie podnosić szanse na wyleczenia naszych Małych Pacjentów. Cieszymy się niezmiernie, że także my możemy edukować innych z zakresu ortopedii onkologicznej u dzieci i onkologii dziecięcej, a mówiąc skromnie, przy liczebności mięsaków leczonych w IMiD nasze doświadczenia są cenione na arenie międzynarodowej.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz ciekawy program tematyczny spotkania, a uczestnikom za atmosferę pełną okazji do wymiany doświadczeń.

 wwwpngpngssssspng_5_11zonpng