EMSOS 2023

W dniach 10-12 maja 2023 w Brukseli odbywał się 35th Annual Meeting European Musculo-Skeletal Oncology Society (EMSOS 2023). Naszą Klinikę reprezentowali dr Bartosz Pachuta oraz dr Krzysztof Bronowicki.

 344281556_1526691527856143_4369428769762754260_njpg

Celem Stowarzyszenia EMSOS jest rozwój nauki i praktyki w zakresie diagnozowania i leczenia guzów kości i tkanek miękkich, promowanie badań podstawowych i klinicznych oraz rozpowszechnianie wiedzy w celu zapewnienia powszechnego wysokiego standardu onkologii układu mięśniowo-szkieletowego. Szczególnym celem jest promowanie wzajemnej współpracy pomiędzy różnymi specjalistami i instytutami zajmującymi się leczeniem nowotworów układu mięśniowo-szkieletowego, w tym mięsaków.

 

W tej edycji EMSOS skupia się wokół ogólnoświatowych trendów, wprowadzając dedykowane sesje interdyscyplinarne, skierowane do wszystkich interesariuszy, w tym grup rzeczników pacjentów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, dietetyków, pracowników socjalnych, lekarzy, badaczy, przemysłu i organów regulacyjnych. Tytuł konferencji „Jak daleko się zajdziemy?” stanowi punkt wyjścia do dyskusji podczas tego sympozjum.

 

Oprócz zindywidualizowanego podejścia do pacjenta wśród tematów: badania podstawowe, kliniczne i translacyjne, współpraca między ośrodkowa, z grupami pacjenckimi oraz nieustannie aktualne zagadnienia związane z poprawą wyników leczenia i kwestiami, jak do tego dążyć. W planie również dzień szkoleniowy oraz dzień badań doktorskich, które cieszą się dużym powodzeniem i cennym źródłem wymiany doświadczeń międzypokoleniowych.


Źródło: https://www.emsos2023.brussels/