EMSOS 2022

W dniach 17-19 października 2022 odbyła się renomowana konferencja 34th Annual Meeting EMSOS 2022 (European Musculo-Skeletal Oncology Society). Spotkanie odbyło się w Londynie, a nasza Klinikę reprezentowali prof. IMID dr hab. Anna Raciborska oraz dr n. med. Bartosz Pachuta.

 

Celem Stowarzyszenia EMSOS jest rozwój nauki i praktyki w zakresie diagnozowania i leczenia guzów kości i tkanek miękkich, promowanie badań podstawowych i klinicznych oraz rozpowszechnianie wiedzy w celu zapewnienia powszechnego wysokiego standardu onkologii układu mięśniowo-szkieletowego. Szczególnym celem jest promowanie wzajemnej współpracy pomiędzy różnymi specjalistami i instytutami zajmującymi się leczeniem nowotworów układu mięśniowo-szkieletowego.

Specjaliści z Instytutu Matki i Dziecka są współautorami prac dotyczących leczenia mięsaka Ewinga oraz kostniakomięsaka:

  • A propensity-score weighted analysis of local treatment modalities for Ewing Sarcoma – Report from the Ewing 2008 trial
  • Factors influencing the outcome of patients suffering from primary sacral Ewing Sarcoma
  • Value of Radiotherapy Dose on the Outcome in Non-Metastatic Ewing Sarcoma
  • Clinical efficacy and toxicity profiles of neoadjuvant chemotherapy in the treatment of non-metastatic Ewing's sarcoma: ISG/SSGIII and Euro-E.W.I.N.G. 99 compared.
  • Characteristics and therapy of CIC-sarcoma - a comparison to classical Ewing sarcoma
  • FOSTER (Fight Osteosarcoma Through European Research): an European Osteosarcoma Consortium for research and cure for osteosarcoma patientsŹródło: https://www.emsos.org/