Doniesienia z EMSOS 2022

Podczas 34th Annual Meeting EMSOS 2022 (European Musculo-Skeletal Oncology Society) poruszane przez specjalistów tematy obejmowały:

  • Ścieżki diagnostyczne w mięsakach
  • Resekcja guzów przy pomocy robota
  • Biologia a sprzęt – wielka debata
  • Rejestr endoprotez
  • Efekty funkcjonalne
  • Projekt 100 000 genomów
  • Nowatorskie terapie
  • Postępy w technikach obrazowania   

Równolegle do sesji z dzieci ortopedii onkologicznej odbyły się spotkania zamkniętych grup, m.in. spotkania grup pielęgniarek i pokrewnych zawodów medycznych, czy Euro Ewing Consorcium. Spotkanie rozpoczął wykład prof. Uty Dirksten pt.: Poprawa wyników leczenia mięsaka Ewinga dzięki współpracy europejskiej.

 

Jakie inne najnowsze doniesienia zostały zaprezentowane w trakcie EMSOS 2022?

 1. W przypadku rozsianych mięsaków z rearanżacją CIC leczenie powinno przebiegać wg protokołów do leczenia kostnych postaci mięsaka Ewinga

2. Czas od rozpoczęcia chemioterapii do zabiegu w przypadku pacjentów z pierwotnymi guzami kości ma istotne znaczenie dla rokowania; wydłużanie tego odstępu istotnie statystycznie zmniejsza szanse na całkowite wyleczenie

3. Kolejne doniesienie mówią, że czas od zabiegu chirurgicznego do rozpoczęcia chemoterapii adjuwantowej w przypadku pacjentów z pierwotnymi guzami kości ma istotne znaczenie dla rokowania; wydłużanie tego odstępu istotnie statystycznie zmniejsza szanse na całkowite wyleczenie

 

 

Źródło: https://twitter.com/euroewing

 

EECjpg