Ankieta dla pacjentów

Zaproszenie prof. Zbigniewa Izdebskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, do wzięcia udziału w ankiecie skierowanej do pacjentów badań klinicznych.

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

W imieniu swoim i zespołu badawczego, chcę poprosić o udział w projekcie „Humanizacja procesu leczenia i komunikacji klinicznej pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19”.

Głównym celem projektu jest konceptualizacja modelu humanizacji medycyny, położenie nacisku na respektowanie podmiotowości pacjenta oraz pogłębianiu wiedzy na temat badań klinicznych. Wyniki mogą posłużyć do stworzenia rekomendacji dla ośrodków klinicznych i systemu szkolenia kadr medycznych.

Wypełnienie ankiety zajmie od 10 do 20 minut. Ankieta zawiera pytania dotyczące relacji pacjentów i pracowników ochrony zdrowia, komunikowania się i potrzeb w tym zakresie. Jej istotny elementem jest zdiagnozowanie wpływu pandemii COVID-19 na wymienione obszary. Badanie odbędzie się przy wykorzystaniu ankiety do samodzielnego wypełnienia w Internecie (CAWI) za pomocą komputera bądź smartfonu – może Pan/Pani wypełnić ankietę od razu w całości, ale również wrócić do niej w dowolnym momencie – gdy tylko będzie miał/miała Pan/Pani na to czas.

Zapewniamy, iż informacje przekazane w ankiecie będą anonimowe i poufne. Odpowiedzi z ankiety zostaną przeanalizowane tylko i wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych bez możliwości identyfikacji osób.

Aby wziąć udział w projekcie proszę kliknąć na link:  https://survey.r-collective.pl/134686?newtest=Y&lang=pl

Wyniki badań zostaną zaprezentowane 9/10 czerwca 2022 roku podczas Kongresu Humanizacji Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim, na który już dziś zapraszamy Pana/Panią.

W imieniu własnym i zespołu badawczego, z góry dziękuję za udział w tym projekcie.

Prof. Zbigniew Izdebski