Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych (ang. International Non-Profit Organizations Day) to coroczne święto obchodzone w celu uczczenia i docenienia pracy organizacji pozarządowych na całym świecie. Jest to także okazja do zwrócenia uwagi na rolę i znaczenie tych organizacji w społeczeństwie oraz do promowania idei wolontariatu i działalności charytatywnej.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych jest obchodzony corocznie 27 lutego. W tym dniu organizacje pozarządowe organizują różnego rodzaju wydarzenia i akcje promujące swoją działalność i cele, a także zachęcają do wsparcia ich działań poprzez m.in. dobrowolne datki czy też zaangażowanie się w pracę jako wolontariusze. Jest to także dobra okazja, aby dowiedzieć się więcej o różnorodnych organizacjach pozarządowych i ich działaniach, a także znaleźć sposób na to, jak możemy wesprzeć ich pracę.

 

Celami działalności Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki jest:

1.      Wspieranie leczenia chorób nowotworowych, w tym mięsaków (Sarcoma) i czerniaków (Melanoma), zgodnego ze światowymi standardami, współpraca z ośrodkami klinicznymi leczącymi chorych na mięsaki i czerniaki.

2.      Działalność na rzecz zapewniania wszelkiej pomocy medycznej i prawnej chorym na mięsaki i ich rodzinom:

 • udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej w zakresie leczenia i rehabilitacji chorym na mięsaki i czerniaki, pozostającym w trudnej sytuacji finansowej;
 • pozyskiwanie środków na pomoc chorym na mięsaki i czerniaki w zakresie leczenia i rehabilitacji poprzez poszukiwanie sponsorów;
 • organizowanie grup wsparcia i samopomocy.

3.      Wspieranie ochrony praw chorych na mięsaki i czerniaki i ich rodzin.

4.      Prowadzenie działalności o charakterze edukacyjno-szkoleniowym mającej na celu przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z chorobami nowotworowymi, w tym mięsakami i czerniaki:

 • organizowanie szkoleń, spotkań ze specjalistami, zajmującymi się problematyką nowotworową w tym mięsakami i czerniakami;
 • udział w imprezach organizowanych na rzecz walki z chorobami nowotworowymi;
 • upowszechnianie wiedzy o mięsakach i czerniakach i najnowszych sposobach: profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia;
 • inicjowanie akcji, związanych z diagnostyką mięsaków i czerniaków.

5.      Nawiązywanie kontaktów z podobnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą:

 • współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, działającymi na rzecz walki z nowotworami;
 • występowanie z wnioskami i petycjami do Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji systemu opieki zdrowotnej;
 • współdziałanie z władzami, instytucjami, oraz organizacjami wspierającymi działalność Stowarzyszenia.

6.      Stowarzyszenie adresuje swoją działalność statutową do całego społeczeństwa, w szczególności zaś do wszystkich chorych na mięsaki, czerniaki i ich rodzin.

Wśród realizowanych projektów stowarzyszenia Sarcoma możemy wyróżnić:

 • Onkobieg
 • #Fura Zdrowia
 • Projekt Regbone

 1_5procent-wtle_2png

1,5% na rzecz pacjentów z mięsakami

Oddawanie części swojego podatku - w tym roku 1,5% - na rzecz wybranej organizacji pozarządowej to świetny sposób na wsparcie różnorodnych inicjatyw i projektów, które mogą mieć ogromny wpływ na nasze otoczenie, a także zdrowie naszych dzieci. Możesz wybrać organizację, której misja i działalność są Ci szczególnie bliskie, a dzięki temu mieć pewność, że Twoje pieniądze zostaną wykorzystane w sposób, który odpowiada Twoim przekonaniom i wartościom.

Oddawanie 1,5% to także doskonały sposób na zaangażowanie się w działania społeczne. Dzięki temu będziesz mieć realny wpływ na to, co dzieje się wokół Ciebie i jak wygląda nasze otoczenie.

Pamiętaj, że każda złotówka się liczy i każdy gest ma znaczenie. Oddając 1,5% swojego podatku, możesz przyczynić się do realizacji ważnych projektów i pomóc wielu potrzebującym. Nie zwlekaj – już dziś dołącz do grona darczyńców i wybierz organizację, której chcesz pomóc.